SD föreslår landsbygdsnämnd i Härnösand | Sverigedemokraterna i Härnösand

SD föreslår landsbygdsnämnd i Härnösand

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Härnösands kommunfullmäktige där partiet föreslår att kommunen inrättar en landsbygdsnämnd. Landsbygdsnämnden skall verka för att garantera och stimulera utvecklingen på landsbygden samt vara referensorgan i de frågor som rör landsbygden i Härnösands kommun.

Bilaga:
Motion om att inrätta en landsbygdsnämnd