Företrädare | Sverigedemokraterna i Härnösand

Företrädare

Sverigedemokraterna har sedan valet 2018 fem mandat i Härnösands kommunfullmäktige.
Partiet företräds i kommunen av:

Lennart Bergström, Gruppledare kommunfullmäktige
lennart.bergstrom@sd.se

Ulrika Jonsson, ledamot kommunfullmäktige
ulrika.jonsson@sd.se

Kenneth Lunneborg, ledamot kommunfullmäktige
kenneth.lunneborg@sd.sd

Sven Ingemar Vernersson, ledamot kommunfullmäktige
sven.ingemar.vernersson@sd.se

Anette Åström, ledamot kommunfullmäktige
anette.astrom@sd.se

Bo Gidmark, ersättare kommunfullmäktige

Glenn Sehlin, ersättare kommunfullmäktige

Göran Bergman, ersättare kommunfullmäktige