Budget för Härnösand | Sverigedemokraterna i Härnösand

Budget för Härnösand

budget2016harnosandSverigedemokraterna i Härnösand har trygghet och ansvarstagande som ledord i vår politik. I vårt Härnösand skall medborgarna känna sig trygga i vetskapen om att kommunens resurser i första hand prioriteras inom verksamhetens kärnområden skola, vård och omsorg. Vi tror att en ansvarsfullt styrd kommun med en ekonomi i balans skapar stabilitet, framtidstro och incitament för driftiga människor att vilja etablera sig i kommunen.

Här kan du ta del av Sverigedemokraternas förslag till budget för 2016 med plan för 2017-2018 för Härnösands kommun:

Budget 2016